Skip to main content

Maatschappelijk werk

Ondervindt u problemen op het gebied van relaties, werk, schulden, instanties of heeft u problemen met de opvoeding van uw kind(eren)? U kunt uw vraag voorleggen aan een maatschappelijk werk(st)er om samen te onderzoeken welke stappen u kunt ondernemen om tot verbetering te komen. Dit kan in de vorm van advies, informatie of langduriger hulp. Iedereen kan kosteloos en zonder verwijzing een beroep doen op het algemeen maatschappelijk werk. De inhoud van de gesprekken is uiteraard vertrouwelijk. Door samenwerking met andere lokale disciplines en korte overleglijnen is het mogelijk om snel en adequaat een hulpverleningstraject uit te voeren. In de regel vinden de gesprekken in het Gezondheidscentrum plaats, maar indien nodig komt de maatschappelijk werk(st)er bij u thuis.

Behandelingen door Maatschappelijk Werk

Hoewel iedereen in principe met iedere hulpvraag bij het Algemeen Maatschappelijk Werk terecht kan, hebben veel vragen betrekking op:

 • echtscheiding
 • relationele problemen (echtparen, gezinnen e.d.)
 • kindhulpverlening
 • overbelasting/overspannenheid
 • sociale vaardigheden
 • buurtbemiddeling en slepende conflicten
 • werk en werkloosheid
 • financiële problemen w.o. huur en energie achterstanden
 • rouw- en verliesverwerking
 • stress en burn-out klachten
 • huiselijk geweld/mishandeling
 • invullen van formulieren
 • aanvraag huur- of zorgtoeslag
 • kwijtschelding heffingen
 • combinatie van bovengenoemde

De maatschappelijk werkers kunnen daarbij aanvullend een beroep doen op vele andere functies van Cadanz Welzijn, zoals het bureau sociaal Raadslieden, het Steunpunt administratie, het project Buurtbemiddeling, het Steunpunt Mantelzorg, het project Budgetmaatjes, etc..
Voor de volledigheid ervan verwijzen we u naar de website ( zie onder).

Contact

Cadanz Welzijn, Maatschappelijk Werk
Locatie Gezondheidscentrum Overdiep
Anita Jetten, Maria Achoendova en Nathalie Holtrop
Stadshaven 23
Kamer 112 eerste verdieping
9902 DA Appingedam
Telefoon: 0596-745024
Email: info@cadanzwelzijn.nl
Website: Cadanz Welzijn

Spreekuur

Elke woensdag is er een inloopspreekuur tussen 9.00 - 11.00 uur te Appingedam in het Gezondheidscentrum Overdiep kamer 112. U kunt dan langs komen of telefonisch (0596-745024) contact opnemen.

Daarnaast is er dagelijks van 9.00 -11.00 uur gelegenheid u aan te melden via het centrale nummer van de Cadanz Welzijn ( 0596-745024).

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.