Skip to main content

Diëtist

Over Diëtistenpraktijk Pura Vida

Diëtistenpraktijk Pura Vida heeft een antwoord op vele voedingsvragen. Bijvoorbeeld vragen over een aangepaste voeding bij ziekte zoals diabetes, vragen over een gezonde voeding voor uw opgroeiende peuter of misschien heeft u last van emotie-eten. Wij kunnen u in contact brengen met lotgenoten, patiëntenverenigingen en andere instanties waar u baat bij kunt hebben.

Behandelingen

Voor het maken van een afspraak heeft u niet altijd een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. U kunt ook bij ons terecht via de Directe Toegankelijkheid.

U kunt dan zonder verwijzing bij ons komen, dit zal via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, tenzij uw verzekeraar dit niet vergoedt. Dan zal er alsnog om een verwijsbrief worden gevraagd.
Ook kunt u via de ketenzorg bij ons terecht als u diabetes heeft,  bekend bent met hart- en vaatziekten of COPD. Via de huisarts of POH kunt u een verwijzing krijgen die niet via de basisverzekering gaat en niet via het eigen risico. U heeft recht op 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering per kalenderjaar. Dat komt neer op een intake van 45-60 minuten en enkele aanvullende gesprekken. De vergoeding gaat eerst ten koste van uw jaarlijkse eigen risico van € 385,00. Eventuele extra tijd hangt af van uw aanvullende verzekering. Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar welke tarieven worden gehanteerd. Diëtheek heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Contact

Diëtistenpraktijk Pura Vida 
Petra den Engelsman en Jacqueline Oomkes
Stadshaven 23
Kamer 110 1e verdieping
9902 DA  Appingedam
Telefoonnummers: 06-30094416 (Petra) en 06-30094231 (Jacqueline)
E-mail: info@dietistenpraktijkpuravida.nl
Website: https://dietistenpraktijkpuravida.nl

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina