Skip to main content

Politie

Over de organisatie van de politie

De politie wordt ingezet bij talloze zaken. Politiewerk varieert van het uitdelen van een bekeuring tot het oplossen van een moord. Van het tegengaan van vandalisme tot het aanpakken van fraude of mensen- en drugshandel.De politie heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waarin ook preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Daarom reageren we zo snel mogelijk op jongeren die strafbare feiten plegen. Ook blijven we veel aandacht schenken aan huiselijk geweld, geweld op straat of tegen hulpverleners. Dit tolereren we niet.

In grote lijnen wordt onder de kerntaken van de politie verstaan:

  • het verlenen van noodhulp
  • het houden van toezicht in de publieke ruimte
  • de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde
  • het opsporen van strafbare feiten.

Uw buurtagenten voor de gemeente Appingedam zijn: Ida Raske en Rienk Krist.
Beiden zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844

Behandelingen

Politiewerk van deze tijd betekent keuzes maken. Daarvoor hebben we informatie nodig en daarin speelt u een belangrijke rol. U weet als geen ander wat er in uw wijk speelt. Op basis van uw meldingen en aangiften kunnen we analyses maken. Dat stelt ons in staat op de juiste plaats en het beste tijdstip actie te ondernemen. Ook uw buurtagent(e) speelt bij dit alles een belangrijke rol. Hij of zij kan u nuttige informatie geven. Maar u kunt ook nuttige informatie bij hem of haar kwijt. Maak gebruik van deze ervaren en betrokken politiemensen.

Contact

Politie Delfzijl Politiepost Appingedam
Stadshaven 23
Kamer 138b eerste verdieping
9902 DA  Appingedam
Telefoon: 0900-8844

Openingstijden:

Op maandagmiddag en op woensdagmiddag tussen 13:30 en 17:00 uur heeft 1 buurtagent inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen.
Het inloopspreekuur is niet voor het doen van aangifte. Dat kan in Delfzijl. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0900-8844 en eventueel in overleg met de wijkagenten in Appingedam.

Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844. Ingeval van spoed: bel 112.

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina