Skip to main content

Gezondheidscentrum Overdiep

Stichting Gezondheidscentrum Overdiep biedt eerstelijns zorgverleners de mogelijkheid hun praktijk uit te oefenen. Ze faciliteert praktijkruimtes en coördineert diensten als schoonmaak, beveiliging, nutsvoorzieningen en klimaatbeheer. Zorgverleners werken in ons centrum als zelfstandige praktijk of organisatie of zijn onderdeel van een grote organisatie met vestigingen op verschillende locaties. Als stichting stimuleren we de onderlinge bekendheid met elkaar door middel van interne nieuwsbrieven, het organiseren van themabijeenkomsten, een jaarlijks huurdersoverleg en de organisatie van een gezamenlijk uitje of een netwerkborrel. De interne overleglijnen zijn kort en verwijzen naar een collega zorgverlener is eenvoudig. 

Gezondheidscentrum Overdiep wordt gevormd door de stichting Gezondheidscentrum Overdiep (stg. GCO) en de stichting Eerstelijnszorg Appingedam en omstreken (stg. EZA).

Stichting Gezondheidscentrum Overdiep

Is verantwoordelijk voor de exploitatie van het pand: de coördinatie van verhuur van ruimtes,  goede faciliteiten, een goede dienstverlening en een prettig werkklimaat. De stichting heeft een manager in dienst, mw. Rieteke Riemersma-Nienhuis, zij geeft uitvoering aan het beleid van de stichting. Zij is tevens als staf medewerker verbonden aan de stg. EZA en ondersteunt de stichting bij HRM zaken, interne organisatie en externe communicatie.

Stichting Eerstelijnszorg Appingedam e.o.

Houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerde, eerstelijnszorg: verschillende zorgverleners, op het gebied van zorg en welzijn, werken samen om zorg te bieden in het kader van een bepaalde aandoening of thema. We ontwikkelen en geven uitvoering aan verschillende zorgprogramma’s zoals voor diabetes patiënten,  patiënten met een chronische ziekte en voor jeugd en ouderen met psychosociale klachten. Verder coördineert de stichting samenwerking tussen met name huisartsen en medisch specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. In het gezondheidscentrum houden zij gezamenlijk spreekuur en dit betreft de oogheelkunde, dermatologie en orthopedie. Dit doen we om meer specialistische taken in het gezondheidscentrum uit te kunnen voeren omdat in 2018 het ziekenhuis uit Delfzijl is verhuisd naar Scheemda. De samenwerkende huisartsen bij de stg. EZA zijn de huisartsen die gehuisvest zijn in gezondheidscentrum Overdiep en huisarts Patandin die gehuisvest is in Holwierde. De stg. EZA wordt ondersteund door directiesecretaresse mw. Hennie Plat-Wieringa.

Gezondheidscentrum Overdiep | Stadshaven 23 - 9902 DA - Appingedam | Contactpagina