Spreekuur

Het ochtendspreekuur is van 8.00 tot 10.00 uur. Het middagspreekuur tussen 13.30 en 16.00 uur. U kunt voor het maken van een afspraak voor het spreekuur terecht bij de assistentes. De tijden van de spreekuren zijn incidenteel wat anders. Wanneer een huisarts wordt weggeroepen voor een spoedgeval, proberen de andere huisartsen dit spreekuur op te vangen.

Wanneer u een afspraak maakt, vraag de assistente u naar de reden. Ze schat in hoeveel tijd de huisarts voor u kan reserveren, want we bieden graag goede zorg met maximale aandacht. Denkt u bij het maken van de afspraak meer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dat dan even door. Zo voorkomen we dat het spreekuur uitloopt. Dat is prettig voor u en ook voor anderen.

Telefonisch spreekuur

U kunt de assistente tussen 8.00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een afspraak op het spreekuur.
Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u vaak ook direct bij de assistente terecht. Ook hiervoor kunt u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. Veel uitslagen geeft ze direct. In sommige gevallen neemt uw huisarts zelf contact met u op of wordt er een tijd afgesproken waarop de huisarts u terugbelt. De huisarts kan zo toelichting geven of u vertellen dat het verstandiger is om u op het spreekuur te zien.

Huisbezoeken

Als u om medische redenen niet naar onze praktijk kunt komen, komt de huisarts naar u. U kunt een afspraak maken voor een huisbezoek. De assistente zal altijd vragen naar de reden van de visite. U wordt vriendelijk verzocht voor 10.00 uur 's ochtends te bellen voor het aanvragen van een huisbezoek. Overigens hebben we op de praktijk de beste onderzoeksmogelijkheden dus wij adviseren u zoveel mogelijk naar de praktijk te komen.

Herhalingsrecept(en)

Het doorgeven van herhaalrecepten kan via onze receptenlijn. U belt hiervoor het praktijknummer en kiest een '2' in het keuzemenu. Spreekt u duidelijk uw naam, adres en geboortedatum in gevolgd door het geneesmiddel zoals vermeld op het doosje. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. 

U kunt ook gebruikmaken van de herhaalservice van de apotheek. 

  1. Kruis op het medicatie-overzicht, dat u van de apotheek kreeg, de middelen aan die u weer nodig heeft en stop dit overzicht in een ton die u zowel in de apotheek als in de Jumbo-supermarkt in Appingedam vindt. Op de ton staat aangegeven wanneer u de medicatie kunt ophalen in de apotheek. 

  2. Bel apotheek Salentijn op: 0596-622501 en geef de geneesmiddelen door. Twee werkdagen later staat vanaf 13.00 uur de aangevraagde medicatie voor u klaar, tenzij anders is afgesproken.