Ruime ondersteuning

De huisartsen in gezondheidscentrum Overdiep hebben hun praktijk zo ingericht dat zij u goede zorg kunnen leveren. Zij worden ondersteund door ervaren praktijkassistentes, verpleegkundig specialisten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners GGZ en een praktijkmanager. Allemaal specialisten opgeleid in hun vakgebied.

De praktijkassistente

De spil in elke huisartsenpraktijk is de praktijkassistente. Zij organiseert de praktijk, maakt afspraken voor het spreekuur of voor de huisbezoeken. Zij verricht kleine medische handelingen, zoals het controleren van bloeddruk, Hb en bloedsuiker, het uitspuiten van oren en bijvoorbeeld het verzorgen van wonden. Maar ook verwijdert zij hechtingen, geeft injecties, verwijdert wratten en maakt uitstrijkjes. 

De verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die zelfstandig patiënten kan behandelen. Zij heeft daarvoor een specifieke masteropleiding gevolgd en heeft een eigen spreekuur voor veel voorkomende kortdurende klachten. Daarnaast legt zij zich toe op de ouderenzorg. Er is een nauwe samenwerking met de huisarts.

De praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige houdt zich onder andere bezig met patiënten met diabetes of een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Ook de ouderenzorg behoort tot haar takenpakket. Zij ziet patiënten op het spreekuur, maar bezoekt hen ook thuis als dit nodig is. De praktijkverpleegkundige werkt onder supervisie van de huisarts.

De praktijkondersteuners GGZ (zie foto bij huisartsen > praktijkondersteuners)

De praktijkondersteuners GGZ zijn er voor mensen met psychische en psychosociale problematiek.  Zij zijn opgeleid om jongeren en volwassenen met psychische of psychosociale klachten te helpen. Denk daarbij aan driftbuien, angsten, depressie en slapeloosheid,  verwerkings-, opvoedings- of relatieproblemen, problemen door alcohol of drugs, concentratieproblemen of het leren omgaan met een chronische ziekte. Zij behandelen zelf of verwijzen door naar andere specialismen.

De praktijkmanager

De vijf huisartsenpraktijken in ons gezondheidscentrum hebben gezamenlijk een praktijkmanager in dienst, Maaike Bolt-Hasper. 
De praktijkmanager heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening continu te optimaliseren en te waarborgen. De functie van praktijkmanager betreft niet zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle zorgverleners binnen de huisartsenpraktijken. Te denken valt daarbij aan controle op de naleving van wet- en regelgeving, facilitair en ICT-beheer, communicatie en personeelsplanning.