Openingstijden

  • 08.00-17.00 uur:     praktijk open
  • 08.00-10.00 uur:     bellen voor afspraken spreekuur, huisbezoeken of telefonische consulten
  • 10.45-11.00 uur:     werkoverleg assistente (tijdstip kan variëren)
  • 12.00-13.00 uur:     lunchpauze

Op maandag en dinsdag heeft huisarts mevrouw N.M. Hilberink spreekuur:

  • 08.10-11.50 uur
  • 15.00-16.10 uur

Openingstijden voor de donderdag

Op donderdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 13.00 uur. Voor de donderdagmiddag is bij toerbeurt een van de huisartsen beschikbaar voor spoedgevallen.  Welke huisarts dit is, wordt vermeld op het antwoordapparaat van de praktijk.

Spreekuur

U kunt voor het maken van een afspraak voor het spreekuur terecht bij de assistente op bovengenoemde tijden. Het ochtendspreekuur is van 8.00 uur tot 10.00 uur. Er is tevens een middagspreekuur tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De assistente zal u vragen naar de reden van komst, aangezien ze op deze manier samen met u vast kan stellen hoeveel tijd u nodig zult hebben. Indien u bij het maken van de afspraak al vermoedt, dat u meer dan 10 minuten nodig zult hebben, geeft u dat dan duidelijk aan bij de assistente. Een spreekuur dat op deze manier goed is gepland, heeft het minste kans uit te lopen en dit is prettig voor ons maar zeker ook voor u. Wij willen u graag de goede zorg bieden waar u recht op hebt en een goede tijdsplanning past daar wat ons betreft bij.  In de praktijk kan het echter zo zijn, dat u in voorkomende gevallen toch even zult moeten wachten.  Wij vragen hiervoor uw begrip.

Telefonisch spreekuur

Er is de mogelijkheid telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. De dokter zal u in de loop van de dag terugbellen.

Huisbezoeken

Indien u om medische redenen niet naar de praktijk toe kunt komen, kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek. Ook hier zal de assistente vragen naar de reden van de visite. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht voor 10 uur 's ochtends te bellen voor het aanvragen van een huisbezoek. Het verdient overigens de voorkeur dat u op het spreekuur komt, omdat we daar betere onderzoeksmogelijkheden hebben.

Overige informatie

Eventuele aanvullende onderzoeken die de huisarts aanvraagt kunnen extra kosten met zich mee brengen (eigen risico).