Adres

Gezondheidscentrum Overdiep, Stadshaven 23, 9902 DA Appingedam.

Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 - 17.00 uur

U kunt bellen voor het maken van afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken of telefonische consulten tussen 8.00 en 10.00 uur. Wij houden lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden donderdag: 8.00 - 13.00 uur

Voor de donderdagmiddag is bij toerbeurt een van de huisartsen beschikbaar voor spoedgevallen. Welke huisarts dit is, wordt vermeld op het antwoordapparaat van de praktijk.

Telefoonnummers

Huisartspraktijk B.W.G.J. Arntzen
T: 0596 622 215

Huisartspraktijk mw. M.E. Gelling - Frankes
T: 0596 622 163

Huisartspraktijk mw. B.M. Peels en mw. K.E. Volmer
T: 0596 622 544

Huisartspraktijk R.A. Riemersma
T: 0596 622 183

Huisartspraktijk J.S. Wijpkema
T: 0596 624 592